0932 783 041

Dung dịch đánh bóng kính HGX2 200gr

350.000

HG-X2 là sản phẩm chuyên dùng làm sạch và xóa
các vết trên kính, gạch…….