0932 783 041

Tẩy rỉ sét ố vàng sàn bê tông HG F1

500.000

Tẩy rỉ sét ố vàng sàn bê tông, nền gach tường. HG F1 concrete rust remover 1 lít